Novinky
23. Október 2014
Splyňovače Technology Gaz
Predstavujeme Vám novú špičkovú technológiu Technology Gaz, ktorá pochádza z Poľska. Dúfame, že Vám pomôžeme rozhodnúť sa pre šetrnejšiu a ekologickejšiu cestu. [viac...]

Certifikáty a osvedčenia


 

 

Certifikát Bosch Car Service

Servisná sieť medzinárodného koncernu Robert Bosch bola založená majiteľom v roku 1926, odvtedy prešla samozrejme viacerými zmenami v organizácii, ponuke služieb, ale aj vonkajšom prevedení. Druhá najväčšia servisná sieť autoservisov na svete je servisná sieť Volkswagen s počtom niečo viac než 6000 servisov na svete.
V roku 2005 získala Autoklinika štatút Bosch Car Service. Týmto sa zaradila medzi viac než 13 000 servisov tejto servisnej siete na svete. Podmienky na získanie tohto certifikátu neboli jednoduché. Servis musí spĺňať kritériá siete Bosch Car Servisov a s nimi spojená výbava predpísanej technológie.

 

 

Certifikát dielenského testu

Na Slovensku je 20 Bosch Car servisov a v Českej republike viac ako 100. Firma Bosch zaručuje zákazníkom pri návšteve servisov zo siete BCS vysokú kvalitu služieb. Aby túto záruku mohla poskytovať, musí pravidelne overovať kvalitu v každom z nich. Na tento účel má vybudovaný pravidelný systém:

 

1. Test kvality – oficiálne preverovanie parametrov servisu, bez ktorých je poskytovanie vysoko kvalitných služieb nemožné. Prebieha v každom Bosch Car Servise každý rok.

 

2. Dielenský test (fantóm test) – 50% servisov každý rok – anonymná skúška zákazky, kedy testovací vodič dá auto do servisu podľa predpísaného postupu a objednávky, a potom sa hodnotia jednotlivé parametre odovzdanej a zaplatenej služby. Dôležité je správne vykonanie servisného úkonu a jeho fakturácia, ako aj dodržanie termínu, odovzdanie a prebratie vozidla a správanie sa personálu. Dôležitý je každý detail.V tomto Dielenskom teste sa pre rok 2010 spomedzi BCS v Českej a Slovenskej republike umiestnil autoservis Autoklinika – Tibor Holčík na 1. mieste.

 

 

 

 

Certifikát Slovak Gold 2005, 2010

V roku 2005 získala sieť Bosch Car Service najvyššie ocenenie pre výrobky a služby SLOVAK GOLD 2005 v oblasti služieb,

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2010 získala sieť Bosch Car Service najvyššie ocenenie pre výrobky a služby SLOVAK GOLD 2010 v oblasti služieb,

 

 

 

 

 

Test kvality 2010

(fantóm test) – 50% servisov každý rok – anonymná skúška zákazky, kedy testovací vodič dá auto do servisu podľa predpísaného postupu a objednávky, a potom sa hodnotia jednotlivé parametre odovzdanej a zaplatenej služby. Dôležité je správne vykonanie servisného úkonu a jeho fakturácia, ako aj dodržanie termínu, odovzdanie a prebratie vozidla a správanie sa personálu. Dôležitý je každý detail.V tomto Dielenskom teste sa pre rok 2007 spomedzi BCS v Českej a Slovenskej republike umiestnil autoservis Autoklinika – Tibor Holčík na 1. mieste.

 

 

 

 

Certifikát ISO 9001 : 2008

 

pre autoservis a tiež pre nákup, predaj a montáž dielov pre prestavbu automobilov na LPG. Certifikát je zárukou špičkovej kvality dodávaných dielov a prevedených prác pri servisných službách a montážach zariadení na umožňujúcich používať ako alternatívne palivo LPG.